Föräldraenkät

Den här sammanställningen redovisar svaren från föräldrarna från året 2019.

Här kan ni läsa

Föräldraenkäten (PDF, 276 KB)

Uppdaterad: