Introduktion

Vi arbetar med en föräldraaktiv heldagsintroduktion, detta ger föräldrarna insikt i vad som sker på förskolan.

Det innebär att förälder och barn är med oss under några dagar.

Barnet behöver inte tränas på att lämnas, utan på att vara.

Uppdaterad: