Introduktion

Vi arbetar med en föräldraaktiv heldagsintroduktion, detta ger föräldrarna insikt i vad som sker på förskolan.

Det innebär att förälder och barn är med oss under några dagar.

Barnet behöver inte tränas på att lämnas, utan på att vara.

27 januari 2016