Måltider

Måltidsservice driver köket och den som är ansvarig i köket heter Anders och nås på telefonnummer 018-727 52 87.

28 december 2015