Modersmålsstöd

Modersmålsenheten ger modersmålsstöd till barn från 1 till 5 år, som är inskrivna i kommunal eller enskild förskoleverksamhet och även för barn som är inskrivna hos kommunal dagbarnsvårdare.

Här kan du läsa mer om modersmålsstöd Två barn kramar varandra

16 mars 2016