Ängshumlan

Vi fokuserar på ett utforskande och lekfyllt lärande, barnens behov och intresse ligger till grund för vårt arbete.

Ett barn har en lupp som det tittar iPå Ängshumlan går barnen som är 3-4 år. Vi är mycket i skogen som finns nära förskolan, den erbjuder barnen en utforskande och undersökande miljö inom naturvetenskap. Barnen får även möjlighet till att använda naturmaterial i den skapande verksamheten och digitala verktyg på ett sätt som stimulerar till utveckling och lärande. Vi delar in barnen i mindre lärgrupper när vi arbetar med deras olika projekt.

Vi pedagoger som arbetar här är: Emil, Gunilla & Maryam.

Uppdaterad: