Citronfjärilen

I vår verksamhet integrerar vi matematik, språkutveckling och naturkunskap enligt läroplanens mål och riktlinjer.

På Citronfjärilen går barnen som är 4-5 år. Med hjälp av digitala läromedel och verktyg utforskar barnen sina tankar och idéer i sitt arbete med matematik, språk och naturvetenskap. Avdelningen erbjuder även en stor ateljé där barnen får möjlighet att utveckla sin förmåga att utforska och beskriva med olika uttrycksformer och tekniker. Vi delar in barnen i mindre lärgrupper när vi arbetar med deras olika projekt.

Här arbetar pedagogerna Fredrik, Ann-Christine, Maud & Lovisa.

Citronfjärilen

Uppdaterad: