Nässelfjärilen

Här får barnen möjlighet att möta en spännande och utmanande miljö utifrån barnens behov och intresse.

På Nässelfjärilen går barnen som är 2-3 år. Vi arbetar mycket med att ge barnen en trygg miljö där de kan utmanas och utvecklas utifrån deras intresse.
Vi vill ge barnen förutsättningar att utveckla sin förmåga att skapa, bygga och konstruera med olika material och redskap.
Vi delar in barnen i mindre lärgrupper när vi arbetar med deras olika projekt.

Här arbetar pedagogerna Anneli, Maria & Mattias.

Nässelfjärilen

Uppdaterad: