Avdelningar

På förskolan finns fyra avdelningar

Dungen som vi har nära vår förskolaAvdelningarna Nässelfjärilen, Citronfjärilen och Ängshumlan har barn mellan 1 - 4 år.

Trollsländan är vår mobila avdelning med barn som är 4 - 5 år.

Bilden är på vår dunge som ligger bredvid förskolan, här är vi mycket!

27 januari 2016