Ängshumlan

På Ängshumlan arbetar vi med ett utforskande och lekfyllt lärande, barnens behov och intresse ligger till grund för vårt arbete.

Ett barn har en lupp som det tittar iVi är mycket i skogen som finns nära förskolan, den erbjuder barnen en utforskande miljö.

Barnen på Ängshumlan är mellan 2-3 år.

Vi pedagoger som arbetar här är: Elly, Maria, Maryam och Nophamat.

Välkommen till Ängshumlan!

27 januari 2016