Citronfjärilen

Hos oss får barnen en rolig, trygg och lärorik tid på förskolan. I vår verksamhet integrerar vi matematik, språkutveckling och naturkunskap enligt läroplanens mål och riktlinjer.

Fyra barn går över en träbro i skogenVår verksamhet bedrivs till stor del utomhus.

Vi inleder och avslutar dagen på gården.

På Citronfjärilen är barnen 4 och 5 år.

Här arbetar pedagogerna Annki,Fredrik, Karina och Mattias.

Följ Citronfjärilen på Twitter

Välkommen till Citronfjärilen!

27 januari 2016