Nässelfjärilen

Ett barn sitter bredvid sitt bygge med stora klossar inne på förskolanHos oss får barnen möjlighet till en rolig, trygg och lärorik tid på förskolan.

Vi har ett utforskande arbetssätt där barnens behov och intressen ligger till grund för vårt arbete.

Vi arbetar i mindre lärgrupper.

På Nässelfjärilen går barn i åldern 1-2 år.

Här arbetar pedagogerna Anna-Lena, Anneli, Emil, Maud och Viktoria.

Välkommen till Nässelfjärilen!

27 januari 2016