Lärmiljöer

Barn är kompetenta och de blir sitt bästa jag i en utmanande och stimulerande miljö.

I en hall på förskolan har de en overheadmaskin som gör färgade mönster på hallväggenVi vill erbjuda miljöer och material som utmanar, inspirerar lockar till nyfikenhet att utforska omvärlden.

Vi vill erbjuda alternativ till de material och leksaker som oftast finns i hemmet.

Vi erbjuder olika miljöer för:

  • Bygg och konstruktion.
  • Ljud, dans, musik och drama.
  • Ljus, naturventenskap och utforskande.
  • Ateljé/verkstad.
  • Sand och vatten.
  • Språk och IT.
  • Rum för avskiljdhet, eftertanke, reflektion, vila, läsa

 

27 januari 2016