Välkommen till Boländernas förskola

Förskolan består av fem avdelningar: Stenhumlan, Nässelfjärilen, Ängshumlan, Citronfjärilen & Trisse (förskolebuss). Förskolan är belägen i stadsdelen Boländerna med nära till skog och natur och har även två stora gårdar som utnyttjas för daglig utevistelse. Förskolan ingår i centrala stadens förskoleområde 3.

Förskolans styrdokument

Alla förskolor i Sverige styrs i huvudsak av två dokument, skollagen och förskolans läroplan. Skollagen reglerar bland annat vilka rättigheter och skyldigheter barn och deras vårdnadshavare har. Läroplanen beskriver förskolans värdegrund, vad barnen ska få möta under sin tid i förskolan och vilket ansvar rektorn och förskollärarna har.

 

Mer information om förskolan

Läs skollagen.

Läs förskolans läroplan (Lpfö 18) (PDF, 300 KB)

Read Curriculum for the Preschool (Lpfö 18) (PDF, 283 KB)