Avdelningar

På förskolan finns fyra avdelningar, dessa är åldersindelade eftersom vi planerar verksamheten och utformar miljön utifrån barnens ålder, intresse och behov.

Stenhumlan

På Stenhumlan vistas de yngsta barnen. Här får de utforska sin omvärld med sina sinnen, musik, sång och skapande verksamhet. På Stenhumlan arbetar Conny, Lobna och Nophamat. 

Nässelfjärilen

På Nässelfjärilen vistas också de yngsta barnen. Vi delar in barnen i mindre lärgrupper när vi arbetar med deras olika projekt. Här arbetar pedagogerna Emil, Emma, Maryam & Tanja.

Ängshumlan

På Ängshumlan går barnen som runt 2-4 år. Vi är mycket i skogen som finns nära förskolan. Den erbjuder barnen en utforskande och undersökande miljö inom naturvetenskap. Barnen får även möjlighet till att använda naturmaterial i den skapande verksamheten och digitala verktyg på ett sätt som stimulerar till utveckling och lärande. Vi delar in barnen i mindre lärgrupper när vi arbetar med deras olika projekt. Här arbetar Gunilla, Emelie, Anneli & Maud.

Citronfjärilen

På Citronfjärilen går barnen som är 2-4 år. Avdelningen erbjuder även en stor ateljé där barnen får möjlighet att utveckla sin förmåga att utforska och beskriva med olika uttrycksformer och tekniker. Med hjälp av digitala läromedel och verktyg utforskar barnen sina tankar och idéer i sitt arbete med matematik, språk och naturvetenskap. Vi delar in barnen i mindre lärgrupper när vi arbetar med deras olika projekt. Här arbetar pedagogerna Maria, Suahd & Reva. 

Vår mobila förskolebuss Trisse

På den mobila avdelningen jobbar pedagogerna Monia, Fredrik och Monia. Se mer om deras utbildning på forskolebussar.se

Uppdaterad: