Information till vårdnadshavare

Ring alltid till förskolan om:

  • Ditt barn är sjukt eller ledigt.
  • Någon annan än föräldern ska hämta eller lämna barnet.
  • Ni blir försenade.
  • Ring alltid före klockan 8.00 om barnet inte kommer till förskolan.Telefon 018-727 50 93.

Öppning och stängning

På Boländernas förskola är det avdelningen Nässelfjärilen som är vår gemensamma öppnings- och stängnings avdelning. Där tar vi emot barnen mellan 6:45-7:30 på morgonen. På eftermiddagarna 16.15-16.30, går alla barn över till Nässelfjärilen. Nässelfjärilen är öppen till 17.30. Öppning och stängning kan ske både utomhus och inomhus.

När kan barnet vara på förskolan?

Ibland kan det var svårt att avgöra om barnet bör stanna hemma eller kan gå till förskolan. Barnet ska orka att vara med på förskolans aktiviteter. Vissa sjukdomar kan vara smittsamma.

När förskolan har stängt

En förskola har rätt att stänga fyra dagar per läsår för planering och fortbildning. Dessa dagar meddelas 2 månader i förväg på Unikum. Meddela rektor vid behov av barnomsorg.

Under sommaren har en del förskolor stängt under några veckor. Minst en förskola i centrala staden har öppet. När det blir aktuellt kommer information från respektive förskola.

Uppdaterad: