Verksamhet & pedagogik

På Boländernas förskola arbetar vi utforskande tillsammans och vi bygger upp lärmiljöer som stimulerar till lek och lärande. Förutom vår inom- och utomhusmiljö så har vi tillgång till närmiljön utanför förskolan med grönområden, lekparker och skog.

Hos oss möter du och ditt barn välutbildade förskollärare, barnskötare och annan pedagogiskt utbildade pedagoger med lång erfarenhet och stor samlad kompetens.
Barnens intressen styr undervisningen. Pedagogerna på förskolan utgår från barnens intressen och bygger sin undervisning på dess och läroplanens mål. Undervisningen i alla arbetslag sker i projektform. Till exempel kan ett projekt vara min stad Uppsala, sagor och berättelser eller våra årstider. Vi tycker om traditioner bland annat har vi varje höst brukar vi ha en skördefest då vi tar om han och smakar på det vi odlat under våren och sommaren.

Om vårt viktiga arbete för hållbar utveckling

Hållbar utveckling omfattar miljö, socialt och ekonomiskt. För oss innebär det ett dagligt arbete kring bland annat demokrati, mångfald, ekologi, delaktighet och inflytande. Till exempel genom att vi deltar på skräpplockardagarna och att vi använder begreppet fiffig kompis. En fiffig kompis är en kompis som man kan ta hjälp av när något är svårt. På det sättet stöttar vi barnet i att bli mer självständig.

 

Förskolans arbete med digitala verktyg och material

Förskolans digitala lärmiljöer kompletterar våra övriga material. Med stora tv-skärmar och projektorer (bland annat en interaktiv) kan vi titta tillsammans på bilder och reflektera över vårt lärande, vi kan också läsa sagor eller ändra ett rum till att bli vad vi vill.

Vi har också mycket digitalt material för att skapa och för att utforska omvärlden, till exempel digitala mikroskop, blue-botar, dokumentkameror och möjlighet till green screen.


Välkommen till oss!

 

 

Uppdaterad: